Πρόγραμμα μαθημάτων που διδάσκονται στο φροντιστήριο ΚΛΑΣΣΙΚΟ

ΤάξηΜάθημαΏρες εβδομαδιαίως
Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓλώσσα1
 Αρχαία Ελληνικά2
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥΝεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)2
 Αρχαία Ελληνικά3
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥΝεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)2
 Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητική Κατεύθυνση)4
 Λατινικά (Θεωρητική Κατεύθυνση)2
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΝεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)2
 Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητική Κατεύθυνση)5
 Ιστορία (Θεωρητική Κατεύθυνση)2
 Λατινικά (Θεωρητική Κατεύθυνση)2